About IPB Jaipur

Center Head

Sandhya Yadav | Kamsin Verma

Address

“Shivam”, Building No. 33, 2nd floor, Shri Hansa Marg, JDA Market, Gopal Pura to Mansarowar link Road, Jaipur-302020

Contact:

88909-76764 | 88901-76764

0141-4812525

Email:

jaipur@ipbindia.com